ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การ์ตูนพุทธประวัติสำหรับยุวชน ภาคปรินิพพาน
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก การ์ตูน พุทธประวัติสำหรับยุวชน ภาค ปรินิพพาน วาระสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรรมสภา เรียบเรียง ในช่วงเล่มที่ 4 ภาค ปรินิพพาน วาระสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นภาคสุดท้ายก่อนปรินิพพาน กล่าวถึงการกลับใจขององคุลีมาล การเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทั้งนี้ภายในเล่มได้รวบรวมเรื่องราวด้วยการถ่ายทอดเป็นการ์ตูนคำพูดสั้นๆ อ่านเข้าใจง่ายทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่