ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Situational Dialogue บทสนทนาในชีวิตประจำวัน
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : จู้จี้จุกจิก
ผู้แต่ง : แองจี้ วรวิภา
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวม 80+ กลุ่มคำ ของบทสนทนาในชีวิตประจำวัน หัวข้อต่าง ๆ ในหนังสือมีดังต่อไปนี้ 1. Greetings and Goodbyes (การกล่าวคำทักทายและการกล่าวคำลา) 2. Congratulations and Thank you (การกล่าวแสดงความยินดีและการกล่าวขอบคุณ) 3. Apology and Forgiveness (การกล่าวคำขอโทษและการกล่าวคำให้อภัย) 4. Offering help and Asking a favor (การเสนอให้ความช่วยเหลือและการขอความอนุเคราะห์) 5. Asking and giving directions (การถามและบอกทิศทาง)