ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

50 Sentences
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : beforebed.time
ผู้แต่ง : ทัชกานต์ ศิริเงินยวง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เป็นการรวม 50 ประโยคการใช้ภาษาอังกฤษเอาไว้ โดยแต่ละประโยคจะมีทั้งวิธีการใช้คำศัพท์ และแกรมม่าไว้ในประโยคเดียวกัน ซึ่งนำมาเขียนเป็นข้อๆอธิบายอย่างง่ายๆ ใช้ได้ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ จนถึงผู้เรียนระดับกลาง และเหมาะสำหรับน้องๆที่จะสอบ GAT, O-NET และ 9วิชาสามัญด้วยค่ะ